Hoe veilig is Schiphol eigenlijk?

0

Is Schiphol wel veilig?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een rapport gepubliceerd over de veiligheid op en rondom Schiphol. Er wordt gezegd dat Schiphol niet onveilig is, maar dat bestaande veiligheidsrisico’s zullen moeten verminderen om te kunnen groeien.

De OVV heeft onderzoek gedaan naar verschillende incidenten die plaatsvonden op Schiphol. In het rapport ‘Veiligheid vliegverkeer Schiphol’ komen daarom dringende conclusies.

Discussie veiligheid Schiphol

Onderzoekers vinden dat er gediscussieerd moet worden over de groei van Schiphol en wat de gevolgen zijn wat betreft de veiligheid. Dit geldt zowel voor de veiligheid op de grond als in de lucht.

De OVV vindt dat de Nederlandse overheid daar nadrukkelijk de eindverantwoording over moet nemen.

De vliegbewegingen op Schiphol groeien dit jaar van 479.000 naar 500.000. Volgens het OVV vergroot dit de kans op incidenten.

Risico’s

Schiphol beschikt over 6 start- en landingsbanen, omdat de windrichting enorm kan wisselen liggen de banen in verschillende richtingen.

Hierdoor komt het regelmatig voor dat vliegtuigen en andere voertuigen elkaar op de grond kruisen tijdens het opstijgen en landen. Het OVV stelt dat dit hier een risico wordt gecreëerd op botsingen, daarnaast wijzen ze erop dat er bij de luchtverkeersleiding een personeelstekort is.

De werkdruk op de verkeerstoren neemt hierdoor toe, wat niet erg bevorderend is voor de veiligheid.

Eindverantwoordelijke veiligheid

Een partij die de eindverantwoording neemt voor de veiligheid op- en rondom Schiphol is volgens het OVV hetgeen wat op dit vliegveld nog ontbreekt.

Volgens het OVV is de staat eindverantwoordelijk.

Daarnaast zeggen ze dat het ministerie van Infrastructuur en milieu te weinig verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid op en rondom Schiphol. “Het ontbreekt het ministerie aan een integraal beeld van de veiligheid op en rond de luchthaven en het ministerie stuurt niet op inhoud, nog op resultaat.”

Definitief besluit nog niet genomen

De hoeveelheid wisselingen van baan combinaties zal structureel omlaag moeten en ook de infrastructuur zal eenvoudiger moeten worden.

Daarnaast is het nodig dat de noodzaak om banen te kruisen afneemt. Dit alles zal aangepast moeten worden wil de veiligheid op Schiphol weer toenemen.

Volgens de OVV kan een definitief besluit over de groei van Schiphol pas genomen worden als de maatregelen getroffen zijn en structurele vermindering is in de veiligheidsrisico’s.

 

Share.

About Author

Comments are closed.